صفحه شخصی مربی
فعالیت ها ، گزارش ها و مطالب آموزنده مربی های ما
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
طیبه الهی
- دوره دوم دبستان دخترانه
جمعه 1400/08/28، ساعت 19:35

تبلیغ شورای دانش آموزی 

و تبریک به شادان 

آرمینا ابراهیمی   ششم دخترانه ،کلاس 20 شعبه الف
مبارک باشه 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
شنبه 1400/08/29، ساعت 12:28
طیبه الهی
- دوره دوم دبستان دخترانه
سه شنبه 1400/07/27، ساعت 18:46

تغییر فیزیکی و اوریگامی

روشا عبدی   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
تشکر از لطفتون
پنج شنبه 1400/08/27، ساعت 20:51
یسنا توکلی پور   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
👏👏👏
يک شنبه 1400/08/23، ساعت 10:51
ثنا یزدانی   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
💖💖😍
چهار شنبه 1400/07/28، ساعت 9:51
یسنا توکلی پور   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
کتاب علوم
چهار شنبه 1400/07/28، ساعت 9:50
طیبه الهی
- دوره دوم دبستان دخترانه
سه شنبه 1400/07/27، ساعت 18:44
طیبه الهی
- دوره دوم دبستان دخترانه
سه شنبه 1400/07/27، ساعت 18:43
کیانا مردانی   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
😘
شنبه 1400/08/15، ساعت 10:14
طیبه الهی
- دوره دوم دبستان دخترانه
سه شنبه 1400/07/27، ساعت 18:43
آویسا حاتمی زاده   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
👏🏻👏🏻👏🏻😍😍
پنج شنبه 1400/09/04، ساعت 22:49