جشن افتخار آنیسا دارا
جشن افتخارآموزشی، برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه آنیسا دارا ششم دخترانه ،کلاس 22 شعبه ج
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...