جشن افتخار آنیسا دارا
جشن افتخارآموزشی، برگزیده مسابقات جابربن حیان مرحله ناحیه آنیسا دارا ششم ج، کلاس 22
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...