جشن افتخار سیده درسا روانبخش
جشن افتخارآموزشی، برگزیده نهایی المپیاد ریاضی ( رتبه سوم ) سیده درسا روانبخش عضو باشگاه فارغ التحصیلان
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...