جشن افتخار آویسا حاتمی زاده
جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) آویسا حاتمی زاده پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...