جشن افتخار سیده شادان رضوی پور
جشن افتخارآموزشی، کسب مقام سوم ناحیه در المپیاد علوم( مرحله دوم ) سیده شادان رضوی پور پنجم الف، کلاس 17
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...