جشن افتخار هانیا مردانی
جشن افتخارپژوهشی، رتبه برتر کشوری در مسابقات زیست فناوری هانیا مردانی پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
هانیا مردانی   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
مرسی الناز جان
دو شنبه 1400/09/08، ساعت 11:18
الناز میرحاصلی ایگدر   پنجم دخترانه ،کلاس 17 شعبه الف
تبریک مبگم هانیا جان
يک شنبه 1400/09/07، ساعت 10:28