جشن افتخار هدا نوری کوچی
جشن افتخارپژوهشی، منتخب طرح جابربن حیان رشته (موسیقی) هدا نوری کوچی عضو باشگاه فارغ التحصیلان
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...