جشن افتخار آرمینا ابراهیمی
جشن افتخارفرهنگی، منتخب ناحیه جشنواره سفیران سلامت آرمینا ابراهیمی ششم الف، کلاس 20
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
آرمینا ابراهیمی   ششم الف، کلاس 20
خیلی ممنون الناز جان
شنبه 1400/10/04، ساعت 8:51
الناز میرحاصلی ایگدر   پنجم الف، کلاس 17
تبریک میگم ارمینا جان
يک شنبه 1400/09/07، ساعت 10:29