جشن افتخار ملیکا طباطبایی فر
جشن افتخارآموزشی، کسب مقام اول ناحیه دو جشنواره گلستان خوانی ( انفرادی) ملیکا طباطبایی فر پنجم دخترانه ،کلاس 18 شعبه ب
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...
ملیکا طباطبایی فر   پنجم دخترانه ،کلاس 18 شعبه ب
افریننننننننن
جمعه 1400/02/10، ساعت 11:20