جشن افتخار آرمینا ابراهیمی
جشن افتخارفرهنگی، کسب مقام دوم ناحیه در مسابقات حفظ قرآن آرمینا ابراهیمی ششم دخترانه ،کلاس 20 شعبه الف
تو هم می تونی با ورود به سیستم، بهش تبریک بگی و واسش پیام بذاری...