آشنایی با مهرآذین ملک پور
مهرآذین ملک پورسوم الف، کلاس 10
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 12 | اول
98-99
کلاس 12 | اول
سال تحصیلی 1400-1399
کلاس 9 | دوم
سال تحصیلی 1401-1400
کلاس 10 | سوم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!