آشنایی با ملیکا کشتکاران
ملیکا کشتکارانششم ج، کلاس 22
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 40 | چهارم
98-99
کلاس 43 | چهارم
سال تحصیلی 1400-1399
کلاس 21 | پنجم
سال تحصیلی 1401-1400
کلاس 22 | ششم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!