آشنایی با هانیا مردانی
هانیا مردانیپنجم الف، کلاس 17
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
97-98
کلاس 31 | سوم
98-99
کلاس 31 | سوم
سال تحصیلی 1400-1399
کلاس 15 | چهارم
سال تحصیلی 1401-1400
کلاس 17 | پنجم
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!