وبلاگ شخصی آموزگار

توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
مژگان جعفری مربی هنر و خلاقیت دو شنبه 1402/08/29، ساعت 23:27

تقویت مهارت‌های حرکتی و توانایی حل مسئله به کمک نقاشی

نقاشی علاوه بر تقویت مهارت‌های خلاقانه، تفکر انتقادی را نیز رشد می‌دهد.
هنرمند در زمان نقاشی باید تفکر انتقادی و مفهومی داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌های متعددی را ارائه دهد.
آن تصوری که هنرمند در شروع نقاشی دارد ممکن است طی فرآیند نقاشی به دلایل متعددی (مانند محدودیت در رنگ) تغییر قابل‌توجهی داشته باشد.
دید هنری طی فرآیند نقاشی تکامل می‌یابد و مهارت‌های حل مسئله را برای نقاش به ارمغان می‌آورد.
همچنین، مهارت‌های حرکتی نیز طی نقاشی بهبود می‌یابند.
به دست گرفتن ماهرانه قلم نقاشی موجب افزایش حرکات دست‌ها و انگشتان می‌شود. این مهارت‌های حرکتی در زندگی روزمره نیز به کمک افراد می‌آیند.

مژگان جعفری مربی هنر و خلاقیت دو شنبه 1402/08/29، ساعت 23:27

تقویت مهارت‌های حرکتی و توانایی حل مسئله به کمک نقاشی

نقاشی علاوه بر تقویت مهارت‌های خلاقانه، تفکر انتقادی را نیز رشد می‌دهد.
هنرمند در زمان نقاشی باید تفکر انتقادی و مفهومی داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌های متعددی را ارائه دهد.
آن تصوری که هنرمند در شروع نقاشی دارد ممکن است طی فرآیند نقاشی به دلایل متعددی (مانند محدودیت در رنگ) تغییر قابل‌توجهی داشته باشد.
دید هنری طی فرآیند نقاشی تکامل می‌یابد و مهارت‌های حل مسئله را برای نقاش به ارمغان می‌آورد.
همچنین، مهارت‌های حرکتی نیز طی نقاشی بهبود می‌یابند.
به دست گرفتن ماهرانه قلم نقاشی موجب افزایش حرکات دست‌ها و انگشتان می‌شود. این مهارت‌های حرکتی در زندگی روزمره نیز به کمک افراد می‌آیند.

مژگان جعفری مربی هنر و خلاقیت دو شنبه 1402/08/29، ساعت 23:27

تقویت مهارت‌های حرکتی و توانایی حل مسئله به کمک نقاشی

نقاشی علاوه بر تقویت مهارت‌های خلاقانه، تفکر انتقادی را نیز رشد می‌دهد.
هنرمند در زمان نقاشی باید تفکر انتقادی و مفهومی داشته باشد تا بتواند راه‌حل‌های متعددی را ارائه دهد.
آن تصوری که هنرمند در شروع نقاشی دارد ممکن است طی فرآیند نقاشی به دلایل متعددی (مانند محدودیت در رنگ) تغییر قابل‌توجهی داشته باشد.
دید هنری طی فرآیند نقاشی تکامل می‌یابد و مهارت‌های حل مسئله را برای نقاش به ارمغان می‌آورد.
همچنین، مهارت‌های حرکتی نیز طی نقاشی بهبود می‌یابند.
به دست گرفتن ماهرانه قلم نقاشی موجب افزایش حرکات دست‌ها و انگشتان می‌شود. این مهارت‌های حرکتی در زندگی روزمره نیز به کمک افراد می‌آیند.

مژگان جعفری مربی هنر و خلاقیت دو شنبه 1402/08/29، ساعت 23:25

تقویت حافظه با نقاشی

نقاشی می‌تواند مهارت‌های یادآوری و تقویت حافظه را از طریق تصویرسازی‌ها و پیاده‌سازی‌های مفهومی تقویت کند.
تحقیقات نشان داده است افرادی که به طور مکرر مهارت‌های خلاقانه مانند نویسندگی و نقاشی را انجام می‌دهند، با بالا رفتن سن دچار بیماری‌های فراموشی نمی‌شوند.
مهارت نقاشی به افراد کمک می‌کند تا احساساتشان را بدون کلمات بیان کنند.
نقاشی وسیله‌ای است که افراد با استفاده از آن بر خجالت خود غلبه کرده و شخصیت خود را در آن بروز می‌دهند.